Farárov vták

2k

Text

“ Farárovi sa stratí papagáj tak cez omšu vyhlasuje: Kto má vtáka? Všetci muži zdvihnú ruku. Nie, nie tak takto kto videl vtáka? Všetky ženy zdvihnú ruky. Och Bože tak takto: kto videl môjho vtáka? Všetci miništranti zdvihnú ruky. ”